Vergoeding en tarief

Ik heb contracten de vrijwel alle grote verzekeraars (en de kleine die daar onder vallen): Zilveren Kruis, DSW, CZ, Menzis en Zorg en Zekerheid. Een overzicht van de verzekeraars vindt u onder https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Met de VGZ heb ik geen contract. Behandeling door een GZ psycholoog wordt echter wel vergoed door de VGZ. Voor vergoeding is er altijd de voorwaarde dat u een verwijsbrief voor de Basis GGZ heeft van uw arts.  Voor behandeling in de Basis GGZ,  met of zonder contract, geldt voor iedereen het wettelijke eigen risico. 

Tarief

Het tarief voor niet gecontracteerde zorg is 95 euro per gesprek van 50 minuten.  Dit bedrag is gebaseerd op de actuele NZA tarieven. Hoe dit tarief tot stand komt wordt verder op beschreven.

Hoe vaak u komt is afhankelijk van uw situatie, uw eigen wensen en mijn idee over de problematiek.  Over het algemeen wordt u de eerste drie keer wekelijks gezien en daarna, afhankelijk van het probleem, een keer in de veertien dagen.

Na elk gesprek ontvangt u van mij een factuur. Wanneer de behandeling is afgerond ontvangt u een overzichtsnota met alle benodigde gegevens om te kunnen declareren. U dient deze nota zelf in te sturen naar uw zorgverzekeraar!

Indien u verhinderd bent kun u de afspraak 48 uur van te voren annuleren. Zonder tijdig annuleren wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.

Uitleg tarief

Tot 2014 werd het aantal gesprekken dat er had plaatsgevonden gedeclareerd bij de verzekeraar. Sinds 2014 rekent de verzekeraar alleen nog maar af in ‘pakketjes’ van 5 , 8 of 12 gesprekken waarvoor dan een vast bedrag staat.
In het intakegesprek komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren (5, 8 of 12 gesprekken) . Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen wat u vergoed krijgt en hanteert daarbij de onderstaande NZA tarieven:

 

Prestatie Kort (maximaal) 5 (gesprekken)Code 180001€   507,62
Prestatie Middel                     8 Code 180002€   864,92
Prestatie Intensief                 12Code 180003€ 1.356,25
Prestatie Chronisch               12Code 180004€ 1.251,70

Onvolledig traject                   2

Code 180005€   207,19

Alle diagnoses die op grond van de Zorgverzekeringswet niet tot het basispakket behoren, worden onder code 198300 (OVP/consult) niet basispakketzorg, berekend. Het tarief voor deze zorg bedraagt 95 euro per consult en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar!Voor een klacht kun je terecht bij de klachtencommissie van het de NVGzP
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2018/05/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf

%d bloggers liken dit: